Landkaarten

Wegen rond Elburg rond 1700

EEr is geen gedetaileerde kaart beschikbaar van het land rondom Elburg in de 17de eeuw. De oudste gedetaileerde kaart is de kadastrale kaart uit 1827. Ik heb een kaart gemaakt gebaseert op de kaart uit 1827 met informatie overgenomen van kaarten uitde 17de eeuw. De wegen in groen aangegeven zijn waarschijnlijk de oude (middeleeuwse?) openbare of "gemene" of "heren" wegen.

Kaart van de wegen rond Elburg in de 17de eeuw (14/8/05, PDF, 197kb)

Links:

Stad Elburg

Kaart van de stad Elburg in 2004 met enkele voor de Wijnne's belangrijke plaatsen aangegeven (PDF, 70kb).