De generatie van Arend Johan en Hendrik Lambert (~1810): De Zeeland tak

Hendrik Lambert Wijnne (1794-1837)

Hendrik Lambert was de tweede zoon van Hendrik Arend Wijnne de burgemeester van Elburg. Er is geen afbeelding van hem maar toch weten we enigszins hoe hij er uit moet hebben gezien. Er is een certificaat van de Nationale militie Ligting 1822 waarop vermeld wordt dat “ Hem is bij loting ten deel gevallen nommer 4 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt. ” En er is een beschrijving van zijn uiterlijk, namelijk: “ Lengte 1 El 630 Strepen, Aangezigt rond, Voorhoofd plat, Oogen Blaauw, Neus gewoon, Mond klein, Kin Spits, Haar Zwart, Wenkbrauwen zw, Merkbare tekenen geen ”. HL was geboren in Elburg, zou daar trouwen, en overlijden. Hij was Ontvanger der Directe Belasting te Elburg en in 1827 Ontvanger van 's Rijks Belasting. Tevens was hij grondeigenaar te Elburg. Op 17 Juli 1822 trouwde hij met jonkvrouw Antoinetta van Plettenberg dochter van kapitein Hans Willem van Plettenberg.

Cerificaat

Certificaat van nationale militie Hendrik Lambert Wijnne

Hendrik Arend Willem (1823-1854)

Overleden in 1854 ten gevolge van een val. Vrij onbekende kunstschilder, die echter zeer goede landschappen maakte. Tentoonstelling Zwolle 1847; gezicht op Bussum; gezicht op Huizen. (in 't Gooi). Uit: Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars, 1750 - 1880.

Johannes Jacobus Ludovicus Antonie Wijnne (1824-1904)

Beroep (occupation) : Koopman. Rijksontvanger in Harderwijk, later winkelier in Middelburg. Godsdienst: Protestant. Inwoner in 1874 Middelburg. Beroep (occupation) : in manufacturen. Adres (address) : Lange Burg B 6

Hendrik Arend Willem Wijnne (1867-1948)

Van beroep spoorbeambte - ladingmeester te Eygelshoven (Haanrade) ( Limburg). Hij was getrouwd met Wilhelmina Pauw uit Eijgelshoven. (L) Zij was katholiek, dus werd Willem ook katholiek. Willem was eerst officier, maar werkte later bij de Spoorwegen. Hij was ladingmeester, verantwoordelijk voor het vrachtvervoer aan de grensstations. Ze woonden in Emmerich.

Cornelis Wijnne (1903-1993)

Kleinzoon van JJLA Wijnne (1824-1904). Had vijf kinderen: Anna, Wilhelmina, Agnes, Wim, en Fien. Anna Rijnenberg-Wijnne heeft een website op URL http://www.rijnenberg.com/. Fien Huntjes-Wijnne was apothekersassisstente.

Hendrik Arend Willem (Wim) Wijnne

Levens omschrijvingen van de familie Wijnne (1867 / 2005) door Wim Wijnne.

Mijn opa was H.A.W. Wijnne geboren 26-05-1867 te Middelburg en gehuwd met Wilhelmina Pauw (1868-1937) geboren te Wijk bij Duurstede. Hij is in het Nederlandse leger geweest bij de bereden cavalerie en hij vertelde ons sterk overdreven verhalen in onze jeugd over zijn escapades in het leger. Hij is in de tijd van zijn trouwen onderwijzer geweest en heeft bij de Nederlandse spoorwegen gewerkt als ladingmeester. Hij werd gedetacheerd in Emmerich waar mijn vader Cornelis Wijnne (1903-1993) op de Duitse school ging. Later werd mijn opa overgeplaatst naar het Zuiden Station Haanrade, toentertijd een klein plaatsje bij Kerkrade. Het was een overlaad station voor de Duitse grens. Eygelshoven licht tegen Haanrade aan en daar liet hij in 1928 een twee-onder-één-dak huis bouwen dat er nog steeds staat. Hij zelf en zijn vrouw Wilhelmina Pauw gingen er in wonen evenals zijn jongste dochter Maria (1906-2004) gehuwd met Adrian Dirks, en zijn zoon Cornelis gehuwd met Maria Christine Schillings (1893-1981). De verzorging van de ouders die bij de zoon inwonend waren is door de schoondochter gedaan. Na het overlijden van Wilhelmina Pauw is opa bij de dochter gaan wonen en daar is hij ook gestorven in 1948. Daarna werden de verhoudingen tussen broer en zus minder goed en dat was de reden voor Cornelis om te verhuizen naar Heerlen.

Ik zelf ging na mijn ambachtschool bij een constructiebedrijf werken in Heerlen en vervolgens negen maanden ondergronds in de kolenmijn Julia in Eygelshoven maar dat was geen gelukkige keuze: echt mollenwerk en acht uur geen daglicht. Ik kon er niet tegen ben toen in afwachting van militaire dienst (dat was toen nog verplicht voor je nummer) bij een sanitair bedrijf gaan werken ongelofelijk voor 0,25 cent per uur. Na mijn oproep voor dienst ging ik naar Nijmegen voor militaire vorming. Dat was voor mij en hele klus want ik had er geen zin in om op de grond te kruipen, door de modder te woelen, en voelde mij meer aangetrokken tot de vliegwereld. Ik was trouwens ook ingedeeld bij L.S.K. (Lucht Strijd Krachten). Na zeven maanden ging ik naar de technische opleiding voor vliegtuigmonteur in Arnhem. Na mijn slagen ging ik naar Vliegveld Woensdrecht in de buurt van Breda en Tilburg. Eerst werkte ik in de inspectie hangar en, na goede prestatie, overgeplaatst naar de vluchtstrook waar wij in een groep van vijf mensen de controle en begeleiding van de leerling piloten moesten waarnemen. Ik heb twee jaar in dienst gezeten: een mooie tijd waar ik nog steeds met plezier aan terug denk. Eén gebeurtenis waar wij als militairen bij betrokken waren was de watersnoodramp in Zeeland in februari 1953. Drie dagen middenin de polder met een kolkende watermassa om je heen was beangstigend en een nare ervaring. Vervolgens helikopter vluchten boven het gebied voor het droppen van eten, dekens, en opgeblazen autobinnenbanden. Na mijn diensttijd ging ik werken bij de Staatsmijnen voor onderhoud en reparatie van mijnbouwkundige machines van 1953 tot 1967. Ik verliet de Staatsmijnen als werkvoorbereider vanwege de sluiting van de mijnbedrijven. Ik kwam terecht bij een gereedschapsmakerij genaamd Muroon en daarna ASM FICO en ben daar tot 1991 gebleven als inkoper en magazijn beheerder.

Mijn Julia

Julia Mijn te Eijgelshoven, Gemeente Kerkrade. Uit Leerstof voor de Houwersopleiding Deel I, een uitgave van de Gezamenlijke Nederlandse Steenkolenmijnen in Zuid-Limburg, 1968. Voor meer informatie, zie het Kolenmijn Wiki.

Johannes Jacobus Ludovicus Anthonie (Jan) Wijnne (1895-1944)

Kleinzoon van JJLA Wijnne (1824-1904) en neef van Jo Wijnne. Apotheker. Woonplaats (1944): Zandvoort. Overleden in de trein van Amsterdam naar Haarlem door beschieting door geallieerd vliegtuig. 1936 commissaris van Apotheek van der Meulen

1924-1935: in Indië. Getrouwd met Marie Margaretha Harders.

http://d-compu.dyndns.org/passagiers/default.asp

Schip : Prins der Nederlanden
Amsterdam à Batavia
Info : van Amsterdam naar Batavia 21 Januari
Krant : Vaderland 20-1-1922, editie 2, blad 4/10
Wijnne en echtg., J.J.L.A.

Schip : Pieter Cornelisz Hooft
Batavia à Amsterdam (Genua/Amsterdam)
Info : passagiers van het s.s. 'Pieter Cornelisz Hooft', 23 Juni van Genua vertrokken
Krant : Vaderland 26-6-1928, editie 2, blad 2/12
Wynne fam. J.J.L.A.

Schip : Sibajak
Rotterdam à Ned.-Indië
Info : 28 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
Krant : Vaderland 29-11-1928, editie 2, blad 2/16
Wynne, fam. J.J.L.A.

Schip : Johan van Oldenbarnevelt
Amsterdam à Batavia
Info : 3 April van Amsterdam naar Batavia
Krant : Vaderland 4-4-1935, editie 1, blad 4
Wijnne, J.J.L.A.

Schip : Jan Pieterszoon Coen
Batavia à Amsterdam
Info : 17 Juli van Batavia naar A'dam en 20 Juli te Belawan
Krant : Vaderland 23-7-1935, editie 2, blad 8
Wijnne, drs. J.J.L.A.

Schip : Marnix van St. Aldegonde
Batavia à Amsterdam (Genua/Villefranche/Southampton/Amsterdam)
Info : van Batavia naar Amsterdam, 12 Jan. van Sabang vertrokken
Krant : Vaderland 19-1-1935, editie 2, blad 15
Wijnne, fam. drs. J.J.L.A.

Farmaceutische database:

 • 1917 Apothekersassistents - examen 1 december 1917 in Amsterdam
 • 1924 Pharmaceutisch tijdschrift Ned. Indië, opgegeven als lid maart 1924 Bandoeng
 • 1925 Dep. Preanger opgericht 1924. Regentschappen Pennizym?
 • 1924/25 Algemene Leden J.J.L.A. Wijnne Bandoeng
 • 1926 Bestuur Preanger Regentschappen. J.J.L.A. was penningmeester
 • 1926/27 Was hij apotheker in Magelang
 • 1930 Was hij apotheker in Djokja
 • 1930 Apotheker in Boroboedoer Apotheek van de Firma van Gorcum & Co, Groteweg Magelang
 • 1931 /32 Apotheker Huygensplein 3 Bandoeng
 • 1935/36 Apotheek in Grave, Rogstraat 29,Nederland.
 • 1936 juli gev. Zandvoort, Dr J.J.L.A. Wijnne, Hallestraat 8, Zandvoort
 • 1936 NV Apotheek W.H. v.d. Meulen. Apotheker/Dir. P. Bouman. Uitgetreden commissaris P.H. de Wit. Benoemd comm. J.J.L.A.
 • 1937 Penningmeester NMP

Johannes Levinus Anthonie Wijnne (1872-1952)

Telephone directory Amsterdam 1915: Z3020 Wijnne, J.L.A., Arts, Nassaukade 170. Huisarts, scheepsarts. Getrouwd met Elisabeth (Betsy) Hendrika Harders.

Betsy Harders JLA arts

Badgast op zaterdag 26 juli 1919 Domburg
Dhr en mevr. en familie en bediening Wijnne
Woonplaats (residence) : Amsterdam
Aantal personen (number of persons) : 6
Datum aankomst (date of arrival) : 26-07-1919
Logeeradres (stay) : Dorp

Badgast op woensdag 31 augustus 1921 Domburg
Dhr dr L.A. Wijnne
Woonplaats (residence) : Amsterdam
Aantal personen (number of persons) : 1
Datum aankomst (date of arrival) : 31-08-1921
Logeeradres (stay) : Badhotel

http://d-compu.dyndns.org/passagiers/default.asp

Schip : Johan van Oldenbarnevelt
Amsterdam à Batavia
Info : 25 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
Krant : Vaderland 25-11-1931, editie 2, blad 3
Wijnne, mevr. E.H.

Schip : Pieter Cornelisz Hooft
Batavia à Amsterdam (Genua/Southampton/Amsterdam)
Info : van Batavia naar Amsterdam, 4 Mei van Colombo vertrokken
Krant : Vaderland 10-5-1932, editie 2, blad 3
Wijnne Harders, mevr. E.H.

Schip : Marnix van St. Aldegonde
Amsterdam à Ned.-Indië
Info : 3 Mei van Amsterdam n. Ned. Oost-Indië
Krant : Vaderland 4-5-1939, editie 2, blad 7
Wijnne, fam. J.L.A. + Wijnne, mej. E.M.

Meta

http://d-compu.dyndns.org/passagiers/default.asp

MarleE.F. vanInsulindeBataviaRotterdam1922

Marleir. E.F. vanSlamatBataviaRotterdam1934

Hendericus Lambertus Antonie Wijnne (1828-1916)

Beroep geneesheer (huisarts in Renkum). Hij vertrok op18 april 1916 van Deventer naar Gramsbergen. Het overlijden is niet vermeld in het overlijdensregister van Gramsbergen. Rijks - Veearts en Geneeskundige. Executeur Testamentair was J. Th. Kienecker, zijn pleegzoon

Alexander Leonard Wijnne (1830-1908)

Geen kinderen. Inwoner in 1874 Middelburg: A.L. Wijnne, Beroep (occupation) : in manufacturen, Adres (address) : Markt C 6/7, Opmerking (note) : firma wed. P. Dekker en Zoon

Aan mijn […] clientèle heb ik de eer te berichten dat ik mijnen handel in Bedden, Dekens en Matrassen, door mij onder de firma A.L. WIJNNE gedreven, en de sinds April jl. daarbij gevoegd zijnde handel in Wollen en Katoenen Manufacturen en aanverwante artikelen, vroeger door mij onder de firma Wed. P. DEKKER & ZOON gedreven, met ingang van primo October heb overgedaan aan den Heer J.C. DE WAAL, sedert vele jaren als Boek- en Procuratiehouder aan de firma Wed. P. DEKKER & ZOON verbonden.

Mijnen dank betuigende voor het zoovele jaren genoten vertrouwen, neem ik de vrijheid mijnen opvolger minzaam aan te bevelen. A.L. WIJNNE. Middelburg, Oktober 1883.

Hermina Johanna (1826-1857): ongehuwd. Overleden16 februari 1857 ten huize van harer broeder Alexander Leonard Wijnne.

Zelfportret van Alexander Leonard Wijnne en een door hem geschilderd portret van zijn zuster Hermina Johanna Wijnne ( 1826 - 1857) Geschilderd: omstreeks 1850.

Alexander Leonard Wijnne (1830-1908) en zijn vrouw Cornelia Johanna Dekker (1832-1901).

KW op de Dam in Amsterdam. 1965