Het Familie Wapen

Wijnne – 55 C - 1. Een klimmend hert vergezeld boven rechts van een kleine ring. Helmteken een uitkomend hert. N.B. niet al te duidelijke afdruk. H.K. Wijnne 24 augustus 1798, secr. van Elburg. Lakafdruk in het archief der Centrale Besturen in Gelderland no 72 in de portefeuille gemerkt. Provinviaal College nrs 70 – 73

Familiewapen ~1750Wijnne 55C – 1. Henrick Wijnne te Elburg 25 october 1746 bekent per order van zijne moeder Jacomina Vos, weduwe van Gerrit Wijnne, voert het hert vergezeld van 3 ringen waarvan 1 boven en 2 naast elkaar rechts naast den poten van het hert op zijn laatste afdruk met afgebroken helmteken, in het rechterlijk archief Elburg no 243 in de portefeuille met civiele processen nrs 230 – 243. Behoort hiertoe wellicht Gerrit Wijnne, schipper, per 8 october 1700 te Elburg, die 10 tonnen turf heeft verkocht, vermeld in zelfde archief in proces no 269. J.H. Wijnne 1 april 1810 lid van de magistraat van Elburg voert als hierboven beschreven, het hert vergezeld van 3 ringen op zijn lakafdruk. In de minuten van den Elburgschen acte no 2683 in Rijksarchief Arnhem.

Wijnne – 55C – 2. Arent Wijnne Junior 28 juli 1753 te Elburg ….(niet te lezen) van de maire te Utrecht voert als helm een vrucht wegens zijn lakafdruk in de collectie volmachten van de Geldersche …. van het Rijksarchief te Arnhem. Idem 27 februari 1781 aldaar. Arent Wijnne 12 mei 1783 te Elburg dd 3 maart 1784. Johanna Wijnne de vrouw van Hendrik Vos 3 maart 1784 te Elburg lakafdruk coll. Arnhem. Arend Wijnne 2 februari 1766 te ….. geerfd op Veluwe, voert als helmteken in vlucht, A. Wijnne en H.A. Wijnne beiden 12 mei 1797 te Zalk, geerfde op Veluwe voeren als helmteken een hert en 3 ringen, voor bron en bijzonderheden zie het andere fiche Wijnne in deze groep. Wijnne Een klimmend hert vergezeld van 3 ringen, waarvan 1 in de rechter bovenhoek en 2 naast elkaar beneden rechts van de poten. Helmteken een uitkomend hert. Arend Wijnne 18 augustus 1798, bewoner te Elburg van de proosdij van St. Marie te Utrecht. Lakafdruk Rijksarchief Utrecht.

Familiewapen ~1850Wijnne – 55C – 3. Hendricus Lambertus Wijnne 1 september 1818 ontvanger der directe belastingen van Elburg en Oosterwolde en Wijnand Wijnne 30 september 1819, grondeigenaar wonende te Elburg weduwnaar van Elisabeth Mouw waarbij Geertruyd oud 18 jaar en Arnoldus Johannes oud 15 jaar en de meerderjarige Arend Jacob Wijnne grondeigenaar wonende te Elburg van welke kinderen Gerard Rijkert Wijnne, grondeigenaar wonende te Elburg een oom is, en Hendrik Lambert Wijnne grondeigenaar wonende te Elburg een volle neef. Bevindt zich in het archief van het Oude gerecht Elburg van de jaren 1815 - 1819.

Wijnne - 55C- 4. Johanna Wijnne 15 april 1784? de vrouw van Hendrik Vos, zoon van wijlen Gerrit Vos en Trijntje Veldkamp en broer Theunis Vos, die te Elburg woont, vermeldt in het Heerlijkheidsarchief Putten in de … register no 8 in het archief te Arnhem. H.K. Wijnne 20 november 1797 te Doornspijk geerfde op Veluwe… geheel als ommezijde op zijn lakafdruk in het … archief Doornspijk portefeuille no 111 met varia in het Rijksarchief te Arnhem, een uitkomend hert en het hert in het schild rustende op grond, allen op hunne zegels aan Charter in het Archief Rambonnet op het Huis Putten te Elburg. Een hert en 3 ringen voor bron en bijzonderheden zie het andere fiche Wijnne in deze groep.

Wijnne – 55C - 4. Een klimmend hert vergezeld van 3 ringen, waarvan 1 in de rechter bovenhoek en 2 naast elkaar beneden rechts van de poten. Helmteken, een uitkomend hert. Arend Wijnne 18/8 1798. Elburg van H. Marie te Utrecht. Rijksarchief Utrecht.

Uit: coll. Muschart

Familiewapen van Plettenberg ~1800

Rechts: Het wapen van de familie van Plettenberg. Behoorde toe aan Hans Willem van Plettenberg (b 1761 - d. 1850).

 

 

 

Een munt (in het bezit van Gerard Flim) uit Basel 1640 (Moneta Nova Urbis Basileensis) die in 1745 is verandert voor Arent Wijnne Jr. Scholte.

Munt

Munt

Een lepeldoosje (in het bezit van Gerard Flim) met een versie van het wapen.