De generatie van Gerrit en Elisabeth Wijnne (~1700)

Het is nog niet duidelijk waar de familie van Wijne Gerrits vandaan kwam. Zeker is wel dat Wijne Gerrits een huis had in de stad en dus burger van de stad moet zijn geweest. Zijn kinderen zijn in Elburg geboren en waren zeker burgers: Elisabeth Wijnen en Gerrit Wyne worden genoemd in het Elburgse burgerboek van 1725.

Gerrit Wijne (1666-1743)

h Helaas is over Gerrit Wijnne geboren op 27 November 1666 niet zo heel erg veel bekend. Hij trouwde met Jacomina Arents in 1693 en had vijf zonen waarvan er vier overleefden: Rijkert (1694), Hendrik (1696), Arend Sr. (1698), en Wijnand (1703). Volgens het burgerboek woonden zij in de Vischpoortstraat 11. Opnieuw vind ik in de protocollen dat Gerrit en Jacomina geld uitlenen (in essentie hypotheken) aan verschillende mensen. Gerrit Wijnne was ook zeker een schipper die bijvoorbeeld in oktober 1700 tien tonnen turf verkocht. Het breuckhaftigen boek van 1695 spreekt van “Gerrit van Bruggen en Geurt knechten varende bij Gerrit Wijne en Jacob Bartoltsen, ten huise van Jacobus Louwe malkander geslagen”. Over vechten gesproken: Gerrit kan daar zelf ook wat van. Hij wordt met 2 ponden beboet voor een vechtpartij met Harmen Jansen bootschuiver in 1692. In 1696:

Herman Eybertsen en Gerrit Wijnen malkander ten huise van Jan Jorriaansen geslagen Herman segt dat hem qualicke woorden en vermijelick hierop geschiet sij, waarop hij Gerrit geslagen heeft ( Herman 3 en Gerrit 1 h.pond )

In 1696 en 1698 is het weer bonje met Herman Jansen bootschuiver. In 1705: “Gerrit Wijne en Jan Camp hebben malkander geslaghen en beyde schult gegeven (elk 2 pond )” en in 1712 is hij in een gevecht met Evert Diesmertsen. In 1729 was het wel heel erg want “Joosje en Gerrit Wijne hebben malkander geslagen zijnde Gerrit Wijne schuld gegeven”. Gerrit overlijdt in 1743. In de protocollen van Doornspijk wordt gerefereerd aan een stuk land dat in 1725 “Gerrit Wijnnekamp” wordt genoemd. Het ligt in het Lummermerk (een polder ten noorden van de Mheen) tussen de Winterdijk en de Grote Woldweg. Er wordt opnieuw aan gerefereerd in 1739 ( land gen. Gerrit Wijnen ), 1795 ( vanouds "Gerritwijnnen" genegen ), 1778 ( Gerrit Wynnenland ), 1798 (de “ontvanger” Hendrik Arend Wijnne woont er nu), 1801 ( het Gerrit Wijnen ), 1806 ( Gerritwijnens ), 1808 ( Wijnneland ), en 1810 ( een stuk bouw en weiland vanouds "Gerritwijnnen" land gen. in Lummermerk ). Dus het is redelijk om aan te nemen dat Gerrit en Jacomina een stuk land en waarschijnlijk een boerderij hadden in het Lummermerk en dat dat stuk land tot tenminste 1810 in de familie is gebleven. Volgens de Topografische kaart van Nederland (1:25000) staat er nu in Wijnneland een boerderij genaamd “Ut Koekoeksnes”.

Fig. 5. Doopboek uit het archief van Elburg . "27 November 1666 (geboren): Gerrit:  Wyne Gerrits Schipper / Eefie Wilhems"

Fig. 6. Vischpoortstraat 11, het huis van Gerrit Wijnne en Jacomina Aarts.

Elisabeth Wijnne (1678-1742)

eElisabeth of Lijsbet Wijnne is de dochter uit het tweede huwelijk van Wijne Gerrits en werd geboren in 1678. Haar eerste huwelijk met Goosen Aerts was niet zo'n succes. Ze kregen een zoon genaamd Wijne Aers in 1700 die echter op achtjarige leeftijd overlijd. Dan wordt Goosen ook nog ziek in 1713:

Verschenen Goosen Aartsen ziek zijnde doch gaande en staande en zijn 5 zinnen volkomen meester neffens Elisabeth Wijnnen echtel. geass. met de scholt Benjamin Potgieter bepalen dat zij elkaar betuchtigen en verder na hun overlijden zijn deel naar zijn broeder Ellert Aartsen en haar boedel naar haar moeder Grietje Noyen gaat enz enz. get den 19 jan 1713

en legt vervolgens het loodje. Gerrit Wijnne zorgt voor de begrafenis:

1713 den 13 feberwaerij ijs begraeven Goesen Aerssen mijtden ijn de kerke, ijs voer oepenen 4-4 / voer extrae gelue 12 3 / Burge Gerred Wijene.

Elisabeth hertrouwt in 1720 op 41-jarige leeftijd met iemand uit een deftige familie: Hendrik Nucke die dan nog geen 27 jaar oud is. Zij hadden geen kinderen (geen IVF in de 18de eeuw) en woonden op Beekstraat 53. Hendrik Nucke overlijdt in 1735, zeven jaar voor Elisabeth. In de protocollen van Doornspijk vond ik de laatste wil van Elisabeth.

Wij Herman Jacob van Erkelens en E.J.van Ommeren en de secret. R.O.Schrassert doen cond, verschenen Wijnand Bontee scholt te Bodegraven welke ten sterfhuize van Elisabeth Wijnne wed. van Hendrik Nucke ons heeft verzocht een gesloten gecachetteert papier te openen en te voltrekken, deze dispositie voorgelezen in presentie van

Hendrik en Arend Wijnne i.p.v. hun vader Gerrit Wijnne en verder Jan Meierink en Antonie Barneveld, zoals die door Peter Feyth en E.J.van Ommeren als secret. is gemaakt op 17 sept 1736 en luidende als volgt: Ik Elisabeth Wijnne benoem tot mijn erfgenamen voor de ene halfscheid de kinderen van mijn overleden nicht Eva Bontee gewezen huisvrouw van Jan Meierink en voor de andere halfscheid mijn neef Wijnand Bontee voor alle mijne natelaten goederen Dan legateer ik aan de dochter van mijn nicht Eva Bontee gen. Johanna Catharina Meierink mijn beste ring met 7 diamanten bezet

Aan de 4 kinderen van mijn broer Gerrit Wijnne gen. Rijkert, Hendrik, Arend en Wijnand Wijnne elk f500,- en alle huisraad zilver en goud. Aan Margje Jacobs Veldkamp huisvrouw van Arend Wijnne ook f 500,- . Aan Gerritje Seegers de Gans huisvr. Van Rijkert Wijnne f 500,- . Aan Elisabeth Hafkamp wed. Braambergen f 500,- . Aan Ant. Barneveld voor bewezen diensten f 1000,- . Aan Hendrik Wichmans de metselaar f 200,- . Aan de blinde Leitje Bosch f 100,- . Aan de besjes en armen te Elburg f 500,- en steld tot voogden over de onmondige erfgenamen de weesmeester Evert Nest en Antonie Barneveld was get. 28 maart 1742