De generatie van Rijkert, Hendrik, Arend Sr., en Wijnand Wijnne (~1720)

De volgende generatie Wijnne's (alle kinderen van Gerrit Wijnne) gaat door met handelen, boeren, en geld uitlenen, en er valt misschien niet zo razend veel over te vertellen.

Rijkert Wijnne (1694-1741)

Rijkert Wijnne is een schipper. Er is hier een referentie naar in de protocollen:

Verschenen Beert Teunissen stelt tot burgen Hendrik Nagelhout en Jan Lipke om te bevestigen dat hij schipper Rijkert Wijnen, indien hem wat mocht overkomen, het geld voor de lading hout alhier geladen heeft mee gegeven enz enz get 9 nov 1736

Hij trouwt Gerritje Segers de Gans in 1729, een jonge dame uit Amsterdam. Misschien dat hij haar in Amsterdam ontmoet heeft tijdens een van zijn zakenreizen. Zij hadden geen kinderen. Rijkert was ook een beetje een vechter en wordt in de breukcedulen vijf keer genoemd voor vuistgevechten. Bijvoorbeeld in 1733 vocht drie keer: “Harmen Nagelholt en Rijkert Wijne hebben malkander geslagen zijnde Harmen schuld gegeven en is beboet met 15 h.ponden”.

Arend Wijnne Sr. (1698-1760)

Arend Wijnne (later "Sr." genoemd omdat er een jongere Arend Wijnne geboren wordt) lijkt een weinig opwindend leven geleid te hebben. Hij trouwt in 1726 met Marrigje Veldkamp, heeft landerijen ten zuiden van Elburg, leent geld uit, etc. Een citaat uit de protocollen:

Verschenen Arent Wijnne Sr en Marrigje Jacobs Veldkamp echtel. beiden gezond van Lichaam maken ter voorkoming van disputen enz. hun dispositie en verklaren hun huw. voorwaarden voor nietig verder zal de familie elk voor de helft erven en wat betreft het erf in Oldebroek door Eimert Hendriks bemeierd waarin Jacomina Aarts wed van Gerrit Wijnne gehad heeft een kapitaal van f5500,- hetgeen zij voor 1/3 gedeelte heeft overgegeven welk erf ververvolgens voor f 8200,- is aan-gekocht welk zal gaan naar haar beide neven Arend Jr en Johannes Wijnne welke dit thans voor 2/3 bezitten enz enz. get 21 febr 1757

Arend wordt een paar keer genoemd in het breukcedulen boek: in 1733, 1738, en 1740 voor vuistgevechten. In 1745 wordt hij dubbel beboet: “Gerrit Reyntsen en Arend Wijnne omdat zij op 7 dec 1745 ten huize van Jan Harmsen elkaar met vuisten geslagen hebben Arend Wijnne niet verschenen zodat gelet op waarop gelet moet worden absolveert Gerrit Reyntsen en condomneert Arend Wijnne dubbel voor 4 h.ponden

Wijnand Wijnne (1703-1740)

Wijnand Wijnne is evenals Arend weinig opwindend en wordt maar één keer (1733) in het breukcedulen boek genoemd voor een vuistgevecht. Hij trouwt deftig in 1731 met Magdalena Amarentia van Hoeclum en zij hebben een zoon Johannes in 1731 die in 1751 trouwt met Aleida van Dam. Dan loopt het spoor dood voor deze tak van de familie. Een citaat uit de protocollen:

Verschenen juffr Magdalena Amarentia van Hoeclum wed. van Wijnand Wijnne zall. sullende verandersaten en D.G. van Hoeclum en Arend Wijnne als mombers van Jan Wijnne haar onmondig kind maken een magescheid als volgt; Dat de moeder hem zal onderhouden en verder de kleinodien van zijn vader erft en de moeder belooft hem bij mondigheid f 5032,- uit te keren en verder de helft van het gerede en ongerede zoals het huis, pakhuis, schuur, koolhokke zilver en boeken enz enz. get 1 febr 1743

Hendrik Wijne (de weesmeester, 1696-1748)

Tenslotte (in deze generatie) Hendrik Wijnne (applaus!) die tenminste de handen uit de mouwen steekt en verantwoordelijk is voor de Wijnne’s die nu nog rondlopen. Hendrik trouwde in 1723 met Heiltje Wolfsen en had drie kinderen: Arend Jr. (1725), Geertruid (1732?), en Wijnanda (1738?). Van de laatsten weet ik niet eens zeker of het wel dochters waren van Hendrik maar het is wel waarschijnlijk gebaseerd op het volgen de (verder nogal saaie) citaat:

[...] verkopen aan de erfgen. van wijlen Evert Vos met namen Gerrit Top en Anna de Haas echtel. Aart Top en Geertrui Wijne echtel. Hendrik Top en Beertje Top wed. Groen Arend Wijne en Johanna Vos echtel. Teunis Vos en Wijnanda Wijne echtel. Lambert Top en Aartje Vos echtel. en Jan Vos en L.C. Julien echtel. [...] 1782

Hendrik was druk bezig in het bestuur van de stad Elburg en hij was diacoon van 1727 tot 1732, en rond 1742 weesmeester. Volgens het burgerboek woonde Hendrik en Heiltje in Ellestraat 25 waar nu een pizzeria gevestigd is. In juli 1747 is Hendrik ziek en hij overlijdt in oktober 1748. Hij was te netjes om in het breukcedulen boek genoemd te worden.

Fig. 7. Ellestraat 25, het huis van Hendrik Wijnne en Heiltje Wolf en (in 2004) een pizzeria.